<![CDATA[הוראה למידה מקוונת]]>Wed, 26 Apr 2017 19:56:01 +0300Wed, 26 Apr 2017 19:56:01 +0300http://www.avrumrotem.com/1800<![CDATA[פוסט-אמת – עידן המנהיגים מאותגרים אתית]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1759918AR_1759918Tue, 29 Nov 2016 14:12:03 +0200<![CDATA[הגנה מפני דליפת מידע אישי בשוגג]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1567879AR_1567879Mon, 15 Feb 2016 20:48:51 +0200<![CDATA[הגנה מפני דליפת מידע אישי שנעשת על ידי המשתמש]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1567876AR_1567876Mon, 15 Feb 2016 20:46:47 +0200<![CDATA[בואו נלמד ממסילת הברזל במאה ה-19 על שינוי הלמידה עם טאבלטים]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1545724AR_1545724Sun, 31 Jan 2016 21:19:54 +0200<![CDATA[בואו נלמד ממסילת הברזל במאה ה-19 על שינוי הלמידה עם טאבלטים]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1545708AR_1545708Sun, 31 Jan 2016 21:17:16 +0200<![CDATA[פרידה משרותי מדיה בכבלים]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1460397AR_1460397Fri, 27 Nov 2015 10:08:06 +0200<![CDATA[פרידה משירותי המדיה בכבלים]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1460393AR_1460393Fri, 27 Nov 2015 10:04:27 +0200<![CDATA[ערכם הגדול של היישומים הקטנים]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1409733AR_1409733Fri, 23 Oct 2015 08:36:55 +0300<![CDATA[רגשונים אינם שפה!]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1343666AR_1343666Tue, 28 Jul 2015 13:49:22 +0300<![CDATA[רגשונים אינם שפה!]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1343658AR_1343658Tue, 28 Jul 2015 13:45:11 +0300<![CDATA[כה אמר המורה מבלי שנשאל ]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1318494AR_1318494Sat, 06 Jun 2015 11:28:25 +0300<![CDATA[האם ניתן להשיב את הויקיפדיה לציבור?]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1290363AR_1290363Mon, 04 May 2015 13:29:27 +0300<![CDATA[האם ניתן להשיב את הויקיפדיה לציבור? ]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1290354AR_1290354Mon, 04 May 2015 13:27:44 +0300<![CDATA[25 מיתוסים ותפיסות שגויות בלמידה בסביבה דיגיטלית]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1270350AR_1270350Fri, 10 Apr 2015 13:17:27 +0300<![CDATA[25 מיתוסים ותפיסות שגויות בלמידה בסביבה דיגיטלית]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1270347AR_1270347Fri, 10 Apr 2015 13:14:34 +0300<![CDATA[הצטרפת לקבוצה בווטסאפ: עקרונות התנהלות שכדאי לאמצם ולהפנות לכל חבר בקבוצה]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1252620AR_1252620Sun, 15 Mar 2015 14:25:13 +0200<![CDATA[ביג-דאטה,חינוך ואתיקה – מנתונים לתובנות]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1188143AR_1188143Wed, 04 Feb 2015 10:47:37 +0200<![CDATA[ביג-דאטה,חינוך ואתיקה – מנתונים לתובנות]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1188075AR_1188075Wed, 04 Feb 2015 10:10:27 +0200<![CDATA[הענווה כמפתח להוויה הדיגיטלית]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1062843AR_1062843Mon, 17 Nov 2014 21:04:53 +0200<![CDATA[תכנון למידה משולבת אמצעי קצה לתלמיד 1:1 דגם תמ"ש (byod) טופס מתווה פעילות]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1016878AR_1016878Sat, 04 Oct 2014 12:07:47 +0300<![CDATA[משטרת המחשבות כבר כאן - הזדמנות לשיפור החברה]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=971022AR_971022Fri, 25 Jul 2014 14:09:27 +0300<![CDATA[ הצטרפת לקבוצה בווטסאפ: עקרונות התנהלות שכדאי לאמצם ולהפנות לכל חבר בקבוצה]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=960046AR_960046Tue, 01 Jul 2014 12:50:16 +0300<![CDATA[המהותי והשגוי בתפיסת המדיה החברתית כתקוות הארגון והפדגוגיה ]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=879762AR_879762Sat, 15 Mar 2014 19:00:28 +0200<![CDATA[המהותי והשגוי בתפיסת המדיה החברתית כתקוות הארגון והפדגוגיה ]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=879426AR_879426Fri, 14 Mar 2014 18:01:14 +0200<![CDATA[WhatsApp – האם וכיצד ניתן להחזיר את השד לבקבוק]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=873490AR_873490Sat, 08 Mar 2014 18:46:23 +0200<![CDATA[תקלות והתקלות בשגרת הרשת]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=786888AR_786888Sat, 04 Jan 2014 19:31:42 +0200<![CDATA[תקלות והתקלות בשגרת הרשת]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=786881AR_786881Sat, 04 Jan 2014 19:29:25 +0200<![CDATA[אלימות ברשת של ילדים ומתבגרים - מתאוריה למניעה]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=758119AR_758119Wed, 11 Dec 2013 12:55:20 +0200<![CDATA[WhatsApp– האם וכיצד ניתן להחזיר את השד לבקבוק]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=751153AR_751153Wed, 04 Dec 2013 15:15:48 +0200<![CDATA[WhatsApp – האם וכיצד ניתן להחזיר את השד לבקבוק]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=751152AR_751152Wed, 04 Dec 2013 15:10:19 +0200<![CDATA["למידה משמעותית 2020 – טכנולוגיה מעצבת משמעות" דר' אבני ודר' רותם 9/2013]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=673412AR_673412Wed, 25 Sep 2013 08:39:26 +0300<![CDATA["למידה משמעותית 2020 – טכנולוגיה מעצבת משמעות" דר' אבני ודר' רותם 9/2013]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=673410AR_673410Wed, 25 Sep 2013 08:37:01 +0300<![CDATA[למשתמש וליוצר במדיה החברתית – סוגיות זכות יוצרים]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=634226AR_634226Wed, 10 Jul 2013 22:09:38 +0300<![CDATA[למשתמש וליוצר במדיה החברתית - סוגיות זכות יוצרים ]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=634225AR_634225Wed, 10 Jul 2013 22:05:41 +0300<![CDATA[למידה דיגיטאלית- רציונל והמלצות ליישום]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=623251AR_623251Wed, 19 Jun 2013 20:00:27 +0300<![CDATA[למידה דיגיטאלית - רציונל והמלצות ליישום]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=623245AR_623245Wed, 19 Jun 2013 19:55:23 +0300<![CDATA[למידה משולבת טאבלט אישי 2013, רותם ואבני]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=619634AR_619634Thu, 13 Jun 2013 13:05:02 +0300<![CDATA[למידה משולבת טאבלט אישי 2013, רותם ואבני]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=619628AR_619628Thu, 13 Jun 2013 12:57:00 +0300<![CDATA[אין כאן יותר דרקונים שילוב הטכנולוגיה בהוראה פוענח- האתגר הוא מעתה הוראה עדכנית]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=525231AR_525231Sat, 09 Feb 2013 12:12:32 +0200<![CDATA[אין כאן יותר דרקונים שילוב הטכנולוגיה בהוראה פוענח- האתגר הוא מעתה הוראה עדכנית]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=525229AR_525229Sat, 09 Feb 2013 12:08:06 +0200<![CDATA[מדריך למורה - הוראה למידה ברשת חברתית]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=470707AR_470707Fri, 07 Dec 2012 18:59:47 +0200<![CDATA[מדריך למורה - הוראה למידה ברשת חברתית]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=470701AR_470701Fri, 07 Dec 2012 18:56:00 +0200<![CDATA[קוצר הראות וקוצר היד – בלימת עדכון החינוך לעידן הדיגיטאלי]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=400513AR_400513Tue, 02 Oct 2012 11:04:59 +0200<![CDATA[חדש בבלוג: על העולם והלב]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=376124AR_376124Fri, 24 Aug 2012 18:30:44 +0300<![CDATA[מטוטלת העשייה החינוכית: מטכנופוביה לטכנומניה, וחזרה לטכנומדיה, אך מה על הפדגוגיה?]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=352720AR_352720Sat, 23 Jun 2012 23:03:31 +0300<![CDATA[מטוטלת העשייה החינוכית: מטכנופוביה לטכנומניה, וחזרה לטכנומדיה, אך מה על הפדגוגיה?]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=352718AR_352718Sat, 23 Jun 2012 23:01:26 +0300<![CDATA[פרסומות במרחבים מקוונים בחינוך בעידן האינטרנט 2.0]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=349451AR_349451Fri, 15 Jun 2012 17:37:42 +0300<![CDATA[מוגנות המורה הרצויה במסגרת מדיניות התנהלות בכתה המקוונת`; רותם ואבני (2012)]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=325603AR_325603Wed, 25 Apr 2012 12:36:46 +0300<![CDATA[מוגנות המורה הרצויה במסגרת מדיניות התנהלות בכתה המקוונת`; רותם ואבני (2012)]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=325597AR_325597Wed, 25 Apr 2012 12:31:05 +0300<![CDATA[מתופעות הלואי של הכתה 1:1 - היעלמות שרבוט האותיות ]]>http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P102.jsp?arc=316689AR_316689Sat, 31 Mar 2012 11:08:29 +0300