יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ספר אורחים  |  כתבו לנו  |  אודות וזכויות יוצרים  |  ניהול  
החינוך המודרני מכיר 3 מודלים: המורה במרכז ומוביל, התלמיד במרכז (ומוביל את עצמו...) והגישה השלישית בחינוך - קהילה מבנה ידע, מודל עדכני להוראה-למידה היום (2010) בסביבת הוראה-למידה ICT.

החל מאמצע שנות ה- 90 (מאה 20) החלו לדבר ברצינות על מהות פדגוגית חדשה/ ישנה, שעקרונותיה מרחפים זה דורות רבים מעל ים החינוך, אך לא גובשו לכלל תאוריה/ טיעונים קונקרטיים. הדחיפה הממשית היתה הטכנולוגיה, גם אם לא במודע. על מה שבעצם אנו מדברים? המודל הראשון: "המורה במרכז" - Adult-Run (מונהג מובגרים) - מציין את החינוך מראשית האנושות: - סמכות ההוראה היא בהענקת גופי מידע (תוכן), מיומנויות וערכים בידי המורה - הלומד הוא אובייקט לא מפותח שיש לפתח באמצעות הרכשת התנהגויות, מיומנויות ומידע חשוב להשתלבות בחברה ולפיתוח אישיות חברתית. - הלומד לומד תכנים ומפתח מיומנויות שימושיים אליבא דמוסכמות החברה. - בוגר רצוי הוא זה שרכש מידע מועיל ומקובל על ידי החברה, עם סולם ערכים מוסכם ומקובל על ידי החברה. המודל השני "התלמיד במרכז" - Children-Run (מונהג ילדים) - מציין את המודעות לילד כיישות מתפתחת החל מהמאה ה- 20 (כהכללה גסה): - תפקיד ההוראה - אפשור התפתחות אישית של הלומד על פי היכולויות והנטיות האישיות - תפקיד ההוראה – להיעלם. היא מפריעה ללומד ללמוד על פי הלך רוחו, המוטיבציה והסקרנות הטבעית שלו, והדרך להתפתח כל אחד על פי דרכו ודעתו. - הלומד מפתח חשיבה עצמאית ואישיות אותנטית. - הלומד לומד רק תכנים שיש לו נטיה אליהם ("מענינים אותו") תוך כדי ארגון תכנים אלה באופן אישי (תכנית לימודים אישית) - הבוגר הרצוי הוא לומד שמימש את עצמו, את נטיותיו והלך רוחו, ומבטא את פנימיותו באופן אוטנטי גם אם היא לא מוקבלת על ידי החברה. המודל השלישי – קהילה לומדת (למידה שיתופית): - הנחיית הלומדים והנעתם לאיסוף מידע והפיכתו לידע אישי. המורה חלק מהקבוצה הלומדת - הפיכת ההוראה להנחייה של למידה פעילה. - הלומד מתפתח באמצעות חיבוריות הדדית שלו עם החברה והתרבות. - הלומד לומד תכנים מתוך תכנית לימודים, אך התוכן מצוי בבעיות חקר, אתגריות, חוויתיות, מתוך נקודת מוצא של חקר והבניית ידע בכוחות עצמו. - הבוגר הרצוי לומד ומתפתח כל חייו, עם רפלקציה מתמידה על התנהגותו והשקפת עולמו, מתוך הבנייה ביקורתית ומתוך ידע מעמיק ומתפתח. תוספות למודל השלישי בחינוך מרגרט שארפ (ראו מקור כאן בהמשך- Ann Margaret Sharp), שותפתו של ליפמן ( Matthew Lipman ) בפיתוח ובהפצה של התוכנית "פילוסופיה בכתת הלימוד" (Philosophy in the Classroom ) שואלת: "כיצד נדע שלפנינו קהילת חשיבה?" בעצם זה נכון לקהילת ידע שזה אפיון של למידה שיתופית. היא שואלת ומשיבה: הממ.. אנו נדע זאת כאשר המשתתפים בה… - מקבלים ברצון תיקונים מצד חבריהם; מסוגלים להקשיב לאחרים בתשומת לב; - מסוגלים לשנות את דעותיהם לאור נימוקים מצד אחרים; - מסוגלים לקחת ברצינות רעיונות של אחרים; - מסוגלים לבנות על רעיונות אחרים; - מסוגלים לפתח את רעיונותיהם ללא חשש מפני גערה או לעג של עמיתים; - פתוחים לרעיונות חדשים; - מגלים דאגה לזכותם של אחרים לבטא את דעותיהם; - מסוגלים לחשוף הנחות יסוד; - מגלים דאגה לעקיבות בניסוח נקודת מבט; - שואלים שאלות רלוונטיות; - מנסחים יחסים בין אמצעים למטרות; - מראים רגישות להקשר כאשר הם דנים בהתנהגות מוסרית; - מבקשים מחבריהם להביא נימוקים; - דנים בסוגיות באופן הוגן; - מבקשים קריטריונים ------ ועוד, כמובן. מקורות 1. השראה וטיפים: המודל השלישי מאת יורם הרפז (2005) קובץ וורד third_model.doc 2. "המודל השלישי": Bereiter, Carl & Marlene Scardamalia, Surpassing Ourselves: An Inquiry into the Nature and Implication of Expertise, Open Court, Chicago, 1993 Prof. Marlene Scardamalia Prof. Carl Bereiter 3. "המודל השלישי" בראייה רחבה: Rogoff, B., Matsuov, E., & White, C. (1998) "Models of Teaching and Learning: Participation in a Community of Learners." In D. R. Olsen & N. Torrance (Eds.), The Handbook of Education and Human Development — New Models of Learning, Teaching and Schooling, Blackwell, Oxford 4. מאפייני קהילה לומדת Matthew Lipman, Ann Margaret Sharp and Frederick S. Oscanyan Philosophy in the Classroom Temple University Press. Second Edition. http://www.ocis.temple.edu/tempress/titles/209_reg.html

 
 
רלוונטי תמיד
עזר למורה מקוון
מה התחדש
חברתיות וחיבוריות
הוראה למידה מקוונת
המורה המקוון
סביבת למידה מקוונת
אפיון והערכה
בלוגים אודות תרבות הרשת והשני על רוח
כתבו לנו ואודות