יום ה', יא’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ספר אורחים  |  כתבו לנו  |  אודות וזכויות יוצרים  |  ניהול  
מתוך רותם ופלד בספר "לקראת בית ספר מקוון" (2008). היערכות בית הספר לשילוב סביבה מקוונת בהוראה ובלמידה היא אתגר המממש הלכה למעשה בית ספר שבו מתקיימות פעילויות הוראה ולמידה מקוונות כחלק מסדר היום הפדגוגי-ארגוני. נכנה בית ספר המתנהל כך "בית ספר מקוון" תוך הדגשה שאין מדובר בבית ספר "מרחוק" או "וירטואלי", אלא בית ספר כפי שהוא מוכר כיום: המרכז את ההתנהלות הארגונית והפדגוגית באמצעות סביבה מקוונת.

כיצד הופך בית ספר לבית ספר מקוון היערכות בית הספר לשילוב סביבה מקוונת בהוראה ובלמידה היא אתגר המממש הלכה למעשה בית ספר שבו מתקיימות פעילויות הוראה ולמידה מקוונות כחלק מסדר היום הפדגוגי-ארגוני. נכנה בית ספר המתנהל כך "בית ספר מקוון" תוך הדגשה שאין מדובר בבית ספר "מרחוק" או "וירטואלי", אלא בית ספר כפי שהוא מוכר כיום: המרכז את ההתנהלות הארגונית והפדגוגית באמצעות סביבה מקוונת. השוני העקרוני בין התנהלותו של בית ספר היום לבין התנהלותו של בית ספר מקוון הוא ברובד נוסף: הרובד שבו מתנהל הלכה למעשה התהליך הלימודי האישי של כל תלמיד הקובע את איכות הלמידה האישית ותוצאותיה. ברובד פעילות זה הלימוד וההוראה מתרחשים בסביבת לימודים מקוונת. התלמיד מגיע מעודכן לבית הספר בכל הקשור לעומד להתרחש באירועי הלמידה, מעודכן באירועים הבית ספריים, החברתיים-תרבותיים. המורה מעודכן הרבה יותר בכל הקשור להתנהלות הבית ספרית הכללית בתחום התוכן שבו הוא מלמד, ובקשר לתלמידיו בקבוצות הלמידה שהוא מורה ומנחה. בבית ספר מקוון החובות הלימודיים-חברתיים, סטטוס ההתקדמות והחומרים המסייעים בניהול התהליך הלימודי קיימים בהישג יד. באופן זה מושקעת פחות אנרגיה באיסוף המידע, ויש אנרגיה מספיקה ללימוד עצמו. זימון למידה ופחות בהתנהלות לקראתה סביבת למידה מקוונת בבית ספר מקוון היא סביבה מזמנת, שבה תהליך הלמידה האישי של כל תלמיד מתמקד בלמידה עצמה, ופחות בהתנהלות לקראתה. הדבר מתאפשר כי הנגישות איננה מוגבלת מבחינת הזמן, והיא קיימת בכל שעה משעות היום, בכל יום בשנה, ללא תלות בשעות פעילות בית הספר. לצד זה ישולבו יותר ויותר פעילויות של למידה שיתופית. כל זאת הודות לכלי ה- Web 2 המאפשרים זאת בקלות גדולה בהרבה מהאפשרויות המוצעות ללא כלים מקוונים. לצד זה יש לזכור את המודעות ההולכת וגוברת לדרך זו של פעילות לימודית, המייעלת ומפיחה רוח חדשה, עדכנית ואיכותית במערכת החינוך ככלל ובתלמיד החווה למידה קונקרטית וחווייתית בפרט. מי ומה משתתף בשינוי לשם שילוב משמעותי של הסביבה המקוונת בהוראה ובלמידה יש לכלול בהיערכות בית הספר את השלם, המורכב משלושת המרכיבים של המוסד: מורים, תלמידים וארגון, עם מרכיב רביעי נוסף, התומך באופנים שונים בכל אלה - הקהילה והחברה. ארבעה מרכיבים אלה הם חלק בלתי נפרד מכל פעילות, בכלל, כמו גם בפעילות מקוונת. מרכיבי מוסד לימודי שיש לערב אותם בכל שינוי בית ספרי כל היערכות לקראת בית ספר מקוון חייבת לכלול מרכיבים אלה. נטרול אחד מהם או התעלמות מאחד מהם לא יניבו תוצאות מעשיות משמעותיות. החלק המשמעותי של השינוי הוא דווקא הבסיס החיצוני שעליו מושתת בית הספר וממנו הוא ניזון - הקהילה. רק שינוי משמעותי בבית הספר הכולל את המנהל ואת סגל ההוראה שיביטו החוצה, אל הקהילה, יגרום למעגל של היזון חוזר, שבו יתרחש שינוי בתפיסת הקהילה את בית הספר, שיעצים את מידת השינוי בתוכו. מעגלי השינוי ההיזון החוזר המעצים את השינוי מורכב משני מעגלים: (1) מעגל פנימי תוך בית ספרי; (2) מעגל חיצוני הכולל את הרשות, את הקהילה ואת החברה. באיור שלהלן מתואר השינוי בשני מעגלים אלה: ככל שמעגל (1) (תהליך השינוי של מרכיב הארגון בתוך בית הספר) גדל, הוא "סוחף" אחריו מורים רבים יותר (מרכיב סגל הוראה) לתחומי תוכן רבים יותר ולהגדלת מספר השיעורים המתבצעים באופן מקוון (מרכיב תלמידים). כיום עדיין מקובלת תפיסה שגויה שדי בשינוי פנימי (מעגל (1)) ארגוני-פדגוגי כזה או אחר בתוך בית הספר כדי לשנות את איכות החינוך בכלל. ולא היא: ללא שינוי מקביל בקהילה שבה פועל בית הספר, לשינוי הפנימי כשלעצמו סיכויי הצלחה אפסיים. מכאן למשל כל ניסיון לשינוי משמעותי בחינוך ללא התייחסות לשינוי שיתחולל בו זמנית בחברה המזינה את בית הספר והתומכת בשינוי הבית ספרי לוקה בחסר. אי-הכנסת מעגל שינוי (2) לתהליך שינוי תוך-בית ספרי גורר, מטבע הדברים, אי-הצלחה בשינוי בגלל היעדר תמיכה הכרחית שבאה לידי ביטוי בהתנהלות הרשות, הממשל ודעת הקהל, הרואים בהצלחת השינוי גורם מפתח לקהילה ולחברה טובות יותר. שינויים משמעותיים באיכות מערכות חינוך ובהישגיהן התרחשו רק כאשר נרתמו לכך גורמים מרכזיים ברשות, שהם מצדם נתמכו במעגלים רחבים יותר של ממשל. ככל שהשינוי הבית ספרי גדל ומתפרס החוצה לחברה ולממשל, כמו גם אל בתי ספר ביישוב/רשות, השינוי החברתי-קהילתי (מעגל (2)) גדל אף הוא ותומך בשינוי הבית ספרי ומעצים אותו, וחוזר חלילה. מעגלי שינוי בבית ספר באמצעות היזון חוזר של שינוי בתוך בית הספר ומחוצה לו – בקהילה ובחברה. הכנסת שני מעגלי שינוי אלה, ולא רק מעגל שינוי (1) – התוך-בית ספרי - היא היסוד לכל שינוי משמעותי בחינוך וכן בהפיכת בית ספר למקוון. במילים אחרות, בית ספר לא יהפוך לבית ספר מקוון ללא מעורבות ותמיכה מסיבית של הקהילה והחברה: רמת רשות, מחוז, ממשל ודעת קהל ציבורית.

 
 
רלוונטי תמיד
עזר למורה מקוון
מה התחדש
חברתיות וחיבוריות
הוראה למידה מקוונת
המורה המקוון
סביבת למידה מקוונת
אפיון והערכה
בלוגים אודות תרבות הרשת והשני על רוח
כתבו לנו ואודות