יום ה', יא’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ספר אורחים  |  כתבו לנו  |  אודות וזכויות יוצרים  |  ניהול  
אברום רותם (עודכן תחילת 2014). הפרת זכות יוצרים באתר בית ספר זו סוגיה לא נעימה וממושכת ומביאה הרבה עגמת נפש לחינם. יש להימנע מכך בכל מחיר, ובדף זה תוכלו להימנע ממרבית המלכודות הקשורות בכך. תמצאו כאן עיקרי דברים ושאלות נפוצות אותנטיות חשובות שניתן ללמוד מהן הרבה.

עקרונות שמירת זכות יוצרים וזכויות הפרט בשימוש בסביבת למידה מקוונת עדכון אחרון: ינואר 2014 הפרת זכות יוצרים באתר בית ספר זו סוגיה לא נעימה וממושכת ומביאה הרבה עגמת נפש לחינם. יש להימנע מכך בכל מחיר, ובדף זה תוכלו להימנע ממרבית המלכודות הקשורות בכך. כתוצאה מרשלנות, אי ידיעת החוק או סברות מוטעות שמותר, משרד החינוך חשוף כיום לתביעות רבות בשל פגיעה בזכות יוצרים כתוצאה משימוש לא חוקי של יצירות באתרי בתי ספר ובאתרים חינוכיים אחרים. להלן מתווה עקרוני לסוגיות שמירת זכות היוצרים וזכות הפרט ברוח החוק, עם דגש על ההשלכות הנובעות משימוש בסביבה מקוונת לצרכי הוראה ולמידה. התשובות כאן לא מתיימרות להקיף את כל הנושא החוקי, הגדול מיני ים, אלא להביא לידיעת איש החינוך העוסק בסביבה מקוונת את עקרונות החוק בנדון, ועיקרי הדברים בלבד. מסמך זה איננו בעל תוקף משפטי, חוקתי ורשמי לסוגיות, אלא המלצות בלבד. בכל מקרה קונקרטי - יש לקבל ייעוץ משפטי מוסמך. יש לראות בו כלי ראשוני להכרת האתגרים המרכזיים בסוגית שמירת זכות יוצרים באתר בית הספר, ומכיוון שכך, אין הוא גולש למקרים בהם ישנם חילוקי דעות ופרשנויות, שמצריכים חוות דעת מקצועיות, או אף תקדימים משפטיים. נודה לכם לכל הערה בונה (באמצעות דוא"ל avrumr@yahoo.com) אודות הכתוב כאן במסמך זה, ונעדכן אותו בהתאם. הסוגיות שתמצאו כאן: שימו לב לשאלות נפוצות בסוף.... מבוא קצר 1. מהי זכות יוצרים על יצירה 2. עד מתי זכות יוצרים על יצירה תקפה? 3. מהי יצירה על פי החוק? 4. מה אינו תקף בזכות יוצרים ביצירה על פי החוק? 5. למי שייכת זכות היוצרים? 6. מה היא הפרת זכות יוצרים? 7. מהי זכות מוסרית? 8. מהי הפרת זכות מוסרית? 9. האם מותר על פי החוק להשתמש ביצירה ללא חשש להפרת זכות יוצרים לשם פעילות חינוכית? 10. כמחבר יצירה, האם עלי לכתוב "כל הזכויות שמורות" וכדומה? 11. האם מותר לכותב היצירה/ לבעל הזכויות להתיר מראש שימוש ביצירה ללא הגבלה של זכות יוצרים? 12. איך בכל אופן מותר לי להשתמש בחלקים מיצירה קיימת ולא לפגוע בזכות היוצרים? 13. הפניה והטבעה: האם מותר להפנות לאתר בו מופיעה יצירה מבלי להפר זכות היוצרים? 14. מה קורה אם יש ספק בכל הנוגע להעתיק את היצירה מהיכן שהוא ולפרסמה באתר? זכות יוצרים של פריטים במדיה חברתית? 15. איך ולמי לפנות לשם בקשה לבעל זכות היוצרים לשימוש ביצירה או בחלקה? 16. פגיעה בזכות הפרט ובכבוד האדם 17. הכרזה על שמירת זכויות יוצרים באתר בית הספר 18. חוזרי מנכ"ל בנדון 19. שאלות נפוצות שנשאלות ללא הרף.... מבוא עם חדירת טכנולוגיות התקשוב והמידע למערכת החינוך בפרט, התפקוד בסביבה המקוונת הופך יותר ויותר לאורח חיים של המורים. השימוש בטכנולוגיות המידע והתקשורת לצרכי הוראה ולמידה, גורמות גם להתמודדות המורה עם זכות היוצרים והזכות לפרטיות, שעד כה, במסגרת עבודתו כמורה מסורתי, כמעט ולא נדרש לכך. שני הבטים מרכזיים: (1) הנגישות והשימוש בחומרי למידה והוראה ברשת, כמו גם כל חומר אחר, שחוברו על ידי אחרים לצורך הוראה ולמידה, ו- (2) הצורך של אנשי חינוך כיצרני חומרים מקוונים - מעמידה את המשתמשים, המורים והתלמידים, בפני הצורך להכיר בזכות היוצרים ובחוק הפרטיות ולהתנהל על פיהם. שיני החוק בעניין הולכות ומתחדדות לנוכח התביעות בנושא, ומעלות את הצורך בבקיאות בכל הקשור בשמירת זכות יוצרים והזכות לפרטיות במרחב המקוון, גם בשימוש לצורכי הוראה ולמידה. תפיסה שגויה: ישנה תפיסה מוטעית שמועלית מידי פעם, ויש להתעלם ממנה, שסוגיות זכות יוצרים שעולות כתוצאה מהשימוש בסביבה מקוונת, אינם הולמות את החוק הקיים, ומערכת החוק משתרכת אחר המציאות המשתנה במהירות ולא נותנת מענה הולם. מכאן, טוענים, שאין טעם להתייחס לסוגית זכות יוצרים, כי לא ניתן למעשה לשמור על זכות היוצרים כפי שמופיעה בחוק, בשימוש בסביבה מקוונת. ומאחר וכך, אין למורים וללומדים כלים להתמודד עם האתגר של שמירת זכות יוצרים. אז זהו, שממש לא! הפרת זכות יוצרים באתר בית ספר ניתנת לשליטה ומיגור, גם אם ישנן "פינות" שלא ברורות עד הסוף, ועל הרשות השופטת לתת תשובות בעניין. בנסוף לכך: מורים מרגישים כיום, שכדי ליצור חומרים מקוונים ולשמור על זכות היוצרים וזכויות הפרט, עליהם להיות "משפטנים" בזעיר אנפין כדי להתמודד עם הסוגיות הללו, בעוד שאין להם את הידע הנדרש לשם כך. טענה זו אינה נכונה אלא בחלק קטן מן המקרים, ועצם העלאתה היא בריחה מאחריות וממאמץ להכיר את הנושא מקרוב. הכרות הסוגיות לצרכי יצור חומרים ושימוש בהם בסביבה מקוונת, אינה דבר מורכב כל כך, וכל אדם מן הישוב יכול וצריך להתמודד איתה. היא חשובה לשם פעילות שוטפת תוך כדי שמירת החוק, ולא לעבור אותו, חלילה, כמו גם נימוקים אתיים, שכאנשי ציבור, ודאי אנשי חינוך, מחוייבים לשמירתם. 1. מהי זכות יוצרים על יצירה זכות יוצרים היא זכות המוענקת בחוק ליוצר שיצר יצירה או לאחר, שהוא בעל זכות זו. זכות זו היא הזכות לעשות ביצירה שימוש, לפרסם, להעתיק, להפיץ לשם רווח אישי ו/או רווח כלכלי על ידי בעל הזכויות. כלומר, הפרת זכות יוצרים היא שימוש באחד או יותר מאופנים אלה (ראה סע' 6 כאן). עצם קיום היצירה מקנה לה זכות זו, ללא כל צורך בציון נוסף. הזכות מוענקת בתוקף חוק העכשוי כיום (2013). בישראל מדובר בחוק זכות יוצרים תשס"ח, 2007. 2. עד מתי תקפה זכות יוצרים על יצירה ? זכות יוצרים חלה על כל יצירה העומדת בהגדרת "יצירה" על פי החוק (ראה סע' 3 כאן), למשך זמן מוגדר בחוק: זכות יוצרים ביצירה תהא למשך חייו של היוצר וכן שבעים שנים לאחר מותו. זכות יוצרים ביצירה משותפת תהא למשך חייו של היוצר האחרון שנותר בחיים, מבין היוצרים במשותף של היצירה, וכן שבעים שנים לאחר מותו. זכות יוצרים בתקליט (כנראה הכוונה לדיסק או לקובץ קול/ווידאו שהופץ באופן כלשהו) תהא לתקופה של חמישים שנים ממועד יצירתו. זכות יוצרים ביצירה שהמדינה היא הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה, תהא לתקופה של חמישים שנים ממועד יצירתה. (למשל, יצירה של עובד מדינה שנעשתה במסגרת עבודתו) תקופת זכות היוצרים ביצירה תסתיים ב 31- בדצמבר של השנה שבמהלכה אמורה לפקוע הזכות לפי ההוראות הנ"ל. למשל: השירים של המשורר שאול טשרניחובסקי יהיו חסרי תוקף זכות יוצרים החל מ- 1 בינואר 2014. 70 שנה לאחר פטירתו באוקטובר 1943. יש לשים לב שאמנם שיריו של טשרניחובסקי החל מה- 1/1/2014 (הטקסט) לא נדרשים לזכות יוצרים, אך השמעה של שיר זה על ידי זמר, תידרש לזכות יוצרים על הזמרה של הזמר, המנגינה והנגינה המלווה (כולל העיבוד למשל) וכד'. 3. מהי יצירה על פי החוק? יצירה היא פרי מאמץ אנושי, מקורי (אינה מועתקת ברובה או בחלקה מיצירה אחרת), והיא קיימת באופן מוחשי וממשי. לענייננו בסביבה מקוונת : כל יצירה מקורית בכתב, בדפוס, כקובץ טקסט (בכל סוג טקסט- כתוב, ויזואלי, קולי, כולל תכנות למשל), בתמונה (גם צילום) ובקול, כולל סרטים, מחזות, מופעים וכו'. יצירה היא גם דרך הביצוע ולא רק הטקסט עצמו. בעקרון - כל פריט מידע/ יצירה שלא אתם עשיתם במו ידכם, חל עליו זכות יוצרים! לדוגמא: טקסט של שיר, ביצוע בשירה, נגינה וכד' . דוגמה נוספת: כל תמונה / איור/ אלמנט גרפי כלשהו. יצירה כוללת מספר מרכיבים, שלצורך העניין כל אחד מהם הוא יצירה בפני עצמה, וחל עליהם חוק זכות היוצרים ביחד ולחוד. למשל ספר מאויר כולל את הטקסט (הסופר/ משורר) איורים (המאייר), ורק למוציא לאור (בעל הזכויות על היצירה) הזכות למכור ספר זה, לפרסמו, להעתיקו, להציגו , וליהנות מפרות כלכליים, גם את חלקו (האיורים), ולא לאף אחד אחר, אלא בהסכמת בעל הזכויות. עוד דוגמא: אתר. העיצוב שלו והאלמנטים הגרפיים הם יצירה בפני עצמה, על מרכיביו: טקסט כתוב, תמונה, אלמנט גרפי בו וכד'. 4. מה אינו תקף בזכות יוצרים ביצירה על פי החוק? לשון החוק: זכות היוצרים היא על דרך הביטוי ביצירה, אך לא על: רעיון; תהליך ושיטת ביצוע; מושג מתמטי; עובדה או נתון; חדשות היום. למשל, אין זכות יוצרים על הרעיון של הספר/ המחזה/ הסרט, אלא רק על דרך הביטוי של רעיון זה, שהיא מקורית וקיימת באופן מוחשי (מודפסת, כתובה, מוקלטת, מוצגת כמופע וכי'וב.) 5. למי שייכת זכות היוצרים? בעקרון זכות היוצרים שייכת ליוצר. עם זאת זכות יוצרים היא זכות שניתן להעביר מהיוצר לאחר (גוף כלשהו, אדם אחר). בדרך כלל נמצא שזכות היוצרים שייכת למו"ל/ בעל מאגר/ מעסיק וכד'. למשל, המדינה, היא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה שנוצרה או שהוזמנה על ידה או על ידי עובד המדינה במהלך עבודתו. לענייננו: באופן רשמי זכות יוצרים על יצירה של מורה, שנעשתה במסגרת עבודתו במשרד החינוך, שייכת למשרד החינוך ולא לו(!), אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם בין המשרד למורה קודם לכן. 6. מה היא הפרת זכות יוצרים? הפרת זכות יוצרים היא שימוש ביצירה ללא הרשאה מראש מבעל זכות היוצרים לעשות ביצירה שימוש כלשהו באחד או יותר או כולם מהפעולות הבאות: שינוי של היצירה, שימוש בחלקי יצירה, צפייה בה בציבור, ביצוע של היצירה (כמו השמעה, הקרנה, העלאה בכמופע או חלקו וכד'), פרסום, העתקה או שכפול של היצירה או חלקה, הפצה, עשיית רווח אישי/כלכלי ממנה ובאמצעותה, ולא משנה הסיבות לכך, גם אם זה לרווחת הכול ולצדק עולמי. בכל הפרה, זכאי ורשאי בעל זכות היוצרים לתבוע מהמשתמש ביצירה ולדרוש פיצוי הולם כנקוב בחוק. סוגית זכות יוצרים באתר בית ספר משרד החינוך הוא בעל הזכויות והחובה לשמירת החוק בכלה קשור לאתר בית ספר, כשמעשי המורים והתלמידים באתר הם באחריותו הישירה. המשרד (המדינה) היא האחראי הישיר על כל פגיעה בזכות היוצרים של יצירות המוצגות בו. מכאן שבכל תביעה של בעל זכויות על יצירה שלטענתו זכותו הופרה, נתבע קודם כל משרד החינוך. במילים אחרות: לא משנה מי יזם את האתר וכו'. ברגע שמעורבים בו אנשי חינוך מורים ותלמידים, משרד החינוך נושא בנטל האחריות על מה שקורה באתר. עם זאת מנהל בית הספר, אחראי האתר, האיש/ה שהפר/ה את זכות היוצרים בו, הם חלק בלתי נפרד מעניין זה, והמשרד יכול לנקוט בכל האמצעים למניעת הישנות מקרה כזה. 7. מהי זכות מוסרית בחוק זכות יוצרים? החוק הישראלי זכות יוצרים מכיר בזכות המוסרית של מחבר היצירה. יש להבחין בין זכות יוצרים – הזכות לעשות ביצירה שימוש, לפרסם, להעתיק, להפיץ למען רווח אישי או כלכלי, לבין הזכות המוסרית של היוצר, שמזוהה אך ורק עם היוצר. זכות מסורית איננה ניתנת להעברה, ואין לו קשר לשותפים בעשיית רווחים מכל סוג על היצירה. בכך מכיר החוק ביוצר, בכישרונו ובמעשיו, גם אם אין זכות היוצרים שייכת לו. זכות מוסרית מקפלת בתוכה ערכים של כבוד מקצועי ואישי של המחבר, שמונעים, במידה מסוימת לעשות ביצירה שינויים ושימושים שנוגדים ערכים אלה. זכות זו פוקעת בעקרון (שתמיד יש יוצאים מן הכלל) יחד עם זכות היוצרים (ולא חשוב למי זכות היוצרים מוקנית). להלן לשון החוק (סעיף 45, 46) (א) ליוצר של יצירה אמנותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית או יצירה ספרותית, למעט תוכנת מחשב, שיש בה זכות יוצרים, תהיה ביחס ליצירתו זכות מוסרית, למשך תקופת זכות היוצרים באותה יצירה. (ב) הזכות המוסרית היא אישית ואינה ניתנת להעברה, והיא תעמוד ליוצר אף אם אין לו ביצירה זכות יוצרים או אם העביר את זכות היוצרים ביצירה, כולה או חלקה, לאחר סעיף 46 זכות מוסרית ביחס ליצירה היא זכות היוצר – 1) כי שמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין; 2) כי לא יוטל פגם ביצירתו ולא ייעשה בה סילוף או שינוי צורה אחר, וכן כי לא תיעשה פעולה פוגענית ביחס לאותה יצירה, והכל אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר. 8. מהי הפרת זכות מוסרית? החוק מתיר לתבוע מפר זכות מוסרית, הכוללת למשל שימוש כלשהו ביצירה ללא אזכור מחבר היצירה, כמו גם שימוש ביצירה באופן שמעוות את רוח היצירה באופן מוקצן. לדוגמא, מקרה שהגיע לבית משפט: במסגרת תכנית סטירה טלוויזיונית בארץ, נעשה תמלול פורנוגרפי לסצנה קורעת לב מסרט "שואה" של קלוד קלצמן בתואנה של סטירה וחופש הביטוי. 9. איך והאם מותר, על פי החוק, להשתמש ביצירה נתונה ללא חשש להפרת זכות יוצרים לשם פעילות חינוכית? שימוש ביצירה למטרות חינוכיות/לימודיות אינו מהווה הפרת זכויות יוצרים מתוקף "שימוש הוגן" בחוק, בתנאים הבאים: השימוש נעשה על ידי העובדים במוסד החינוכי או על ידי התלמידים הלומדים בו. (לשים לב להגדרת 'מוסד חינוכי', המופעל ומוכר ככזה על ידי משרד החינוך!) השימוש נעשה לפני ציבור הכולל את העובדים או את התלמידים, קרוביהם של התלמידים או אנשים אחרים הקשורים במישרין עם פעילותו של מוסד החינוך, והם בלבד. מכאן שבאתר בית ספר, אף שהוא למטרות חינוכיות, פרסום יצירות, או חלקים מהן, היא עברה על זכות היוצרים, כי כל הציבור, לא רק ציבור הלומדים וקרוביהם הישירים, יכול להינות מהן. שתי הערות חשובות לשימוש הוגן: (1) אמנם החוק מתיר לשר לקבוע תנאים אחרים לתכולת החוק בסעיפים הדנים בשימוש הוגן והחרגות, אך עדיין (תחילת 2014) לא נעשתה קביעה רשמית כזו, ולכן, גם השימוש תחת כללי שימוש הוגן בחינוך הוא בעייתי ולא מובן מאליו. (2) עד היום (תחילת 2014) לסוגיה בשימוש בסביבה סגורה לצרכי חינוך – אין מענה משפטי הולם. סביבה מקוונת סגורה- מרחב מקוון בה הציבור המשתתף בה (מורים, תלמידים, קרובים ישירים) יכול לצפות ביצירות למטרה לימודית, רק באמצעות הרשאות שניתנו מראש (שם וסיסמא). שימוש סביר ביצירות בסביבה סגורה, אך ורק בה, ואך ורק מורה ותלמידים, נראית סבירה לגמרי אך שקביעה זו אינה מעוגנת בחוק או בפסיקת בית משפט, ולא עברה מבחן שיפוטי בעניין. בכל מקרה: עצם שימוש בחומרים לצרכי חינוך על פי הסעיף המתיר זאת בחוק, אינה עילה חוקית ואחרת לשימוש בהם למטרות אחרות, בה זכות היוצרים מופרת. 10. כמחבר יצירה, האם עלי לכתוב "כל הזכויות שמורות" וכדומה? לאזכור "כל הזכויות שמורות" אין קשר לחיסון היצירה לשם שמירת הזכויות, אלא רק לשם יידוע הציבור למי שייכים הזכויות, למקרה ומישהו ירצה להשתמש ביצירה באופן שעליו יהיה לבקש זכות שימוש מבעל הזכויות. בניגוד לסברות לא מבוססות, אין צורך לציין כל ציון של זכות יוצרים. זכות זו מוענקת באופן אוטומטי לכל יצירה (העומדת בקריטריון של "יצירה" על פי החוק, ראה כאן סעיף ‎3). אזכור "כל הזכויות שמורות" עם הסימן © אינו מוזכר בחוק הישראלי (וגם לא היה בחוק הישן יותר (1911-1924)), ואינו מוזכר בחוק של ארה"ב מאז שלהיי שנות ה- 80 של המאה ה- 20. אין באזכור כל נזק, אך הוא לא נדרש על פי החוק. עם זאת חשוב ליידוע הציבור מי בעל הזכויות. הנוסח המקובל מציין למעשה את שם בעל הזכויות. להלן דוגמא לנוסח המקובל: כל הזכויות שמורות © ד"ר אברום רותם, 2013. בניגוד לטענות שונות, מאחר ואין הוא נדרש על פי החוק, לא חשוב בעצם כיצד אזכור זה מצויין. אך יש לשים לב שאזכור שכזה ביצירות שחוברו על ידי מורים לצרכי הוראה-למידה אינן תקפות ואף מטעות, שכן זכות היוצרים שייכת ממילא למדינה ולא להם. לכן גם כל ההודעות הארוכות של "אין להעתיק, לשכפל, לצלם וכו..." לא הכרחיות ולא נדרשות על פי החוק, למעט הרעיון שרצוי שיופיע ליידוע וחיזוק ההתראה נגד הפרת זכות היוצרים ביצירה הנדונה, למשתמשים הפוטנציאליים שירצו להשתמש ביצירה לצרכים שונים וזקוקים לשם כך להסכמת בעל הזכויות . 11. האם מותר לבעל הזכויות להתיר מראש שימוש ביצירה ללא הגבלות שבחוק זכות יוצרים? רק בעל זכות היוצרים (לזכור שלא תמיד הוא המחבר) על יצירה, רשאי להתיר את השימוש ביצירתו למשתמש בודד (בהודעה אישית), או לכל הציבור (תוך ציון בגוף היצירה) בכל אופן שימצא לנכון, ללא קשר למגבלות שמטיל החוק, בתנאי שזה נעשה בהסכמתו המלאה ובכתב. לצורך העניין, מורה אינו יכול להרשות או לאסור שימוש על יצירה שלו, כי הוא אינו בעל זכות היוצרים אלא המדינה. כיום ישנה מגמה של מתן היתר גורף בגוף יצירות רבות ברשת, המתיר שימוש חופשי בהרבה מהחוק הקיים. למשל, היתר "חלק מהזכויות שמורות"- Creative Commons ומופיע בסימן (CC). עם זאת, גם הוא מוגבל בהגבלות שונות, ויש לעיין היטב בתנאים המצורפים בכל יצירה. ישנה התייחסות מפורשת גם לאתרים וחומרים בעברית בישראל. באתר/ מאגר מקוון בו מופיע סימן זה- CC, יש בדרך כלל התר לשימוש, אך כפוף לתנאים הכתובים שם, שיש לקרוא אותם! והוא מהווה הסכם בין היוצר למשתמש בעצם ההסכמה לשימוש בו. טיפ: בחיפוש בחפשן גוגל, ניתן "בחיפוש מתקדם" לאתר דפים/ תמונות וכיו'ב שבהם ניתן להשתמש ב"שימוש חוזר" ללא הפרת זכות יוצרים. ראו הסבר מלא של גוגל כאן בנושא: "זכויות שימוש: מצא בעצמך דפים שבהם אתה רשאי להשתמש" . 12. איך והאם מותר לי להשתמש בחלקים מיצירה קיימת ולא לפגוע בזכות היוצרים? ניתן להשתמש בחלקים מיצירה ללא פגיעה בזכות יוצרים, אך יש לדעת שאין כאן משנה סדורה וסגורה. החוק מתיר זאת באמצעות המושג "שימוש הוגן" (סעיף 19 בחוק) שלהלן ניסוחו היבש שימוש הוגן" בחוק הישראלי (סעיף 19): (א) שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. (ב) לצורך בחינה של הוגנות השימוש ביצירה לעניין סעיף זה, יישקלו, בין היתר, כל אלה: 1) מטרת השימוש ואופיו; 2) אופי היצירה שבה נעשה השימוש; 3) היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה; 4) השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה. (ג) השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם ייחשב שימוש לשימוש הוגן. בפועל, הכוונה לשימוש בחלק קטן מהיצירה. כגון ציטוט פיסקה, דף/ שניים מתוך ספר, השמעה/ הקרנה/ או אפשור של חלק קטן מאד מסך היצירה. מומלץ להימנע משימוש גורף בחלקי יצירה ובכל מקרה, לא משנה מהן הנסיבות. בניגוד למידע מוטעה שקיים, אין כללים מובהקים לשימוש הוגן, ורק בית המשפט קובע בכל מקרה שבא לפניו לגופו (כמו אחוז שימוש מהטקסט וכד'). בכל מקרה - חובה לשמור על הזכות המוסרית: לאזכר את שם היוצר, ולא לעשות שימוש ביצירה או בחלקה הנוגד את רוח היצירה ו/או פוגע בכבוד היוצר. 13. הפניה, הטבעה: האם מותר על פי החוק להפנות לאתר בו מופיעה יצירה? ככלל, יצירה שממילא מוצגת ברשת, אין סיבה למה לא להפנות אליה. ככלל, אם השימוש הוא לצפייה בלבד באמצעות הפנייה ישירה ליצירה הקיימת ברשת, אין מקום לחשש אם יש בפריט המידע (טקסט, תמונה, סרטון, קול...) בעיה כלשהי בזכות היוצרים, הבעיה היא של מעלה פריט המידע ולא של הצופה בה. להפניה ברשת, ישנם סייגים מסוימים שוליים מאד בדרך כלל, ועליהם להופיע בגוף פריט המידע - אתר /דף שהיוצר אוסר על קישור ישירות אליו, כתוב בו איסור זה. הפרת זכות יוצרים תהיה במידה ופריט המידע מורד מהאתר המקורי בו הוא מצוי, ומועלה לאתר המשתמש לשם צפייה, הפצה, פרסום וכד'. הפניה ישירה ליצירה שממילא מפורסמת ברשת, היא תחליף למקרים הנעשים בדרך כלל שהם הפרת זכות יוצרים נפוצה - העתקת היצירה (טקסט, קובץ קול, סרטון או תמונה) מאתר אחר ושתילתה באתר (למשל, אתר בית הספר) לשם פרסומו והפצתו. הטבעה- embed: ככלל אין כל איסור בגין זכות יוצרים על הטבעה. ניתן לראות הטבעה של סרטון/ אחר כהפניה לכל דבר ועניין. כלומר, גם הטבעה מפנה את הצופה אל אתר הסרטונים/ אחר. עם כל זאת - עניינית ופדגוגית, לא להפנות לפרטי מידע ברשת, כשעל פניו ברור שהיצירות באתרים אלה הם הפרה בוטה של זכות היוצרים. 14. מה קורה אם יש ספק בכל הנוגע בהעתקת היצירה (או חלקה) מהיכן שהוא ולפרסמה באתר? מה עם זכות יוצרים ביוטיוב, פייסבוק...? ככלל, ללכת לחומרה. אם יש ספק - להימנע מפרסום או שימוש ביצירה!. בכל מדיה ציבורית ברשת, המזמנת פרטי מידע שמועלים על ידי המשתמשים שלה (יוטיוב, כל המידע על סוגיו בפייסבוק, ברשת גוגל + , שירותי תמונות פליקר/ פיקסה, שירותי הרצאות וכד') זכות היוצרים היא של מעלה פריט המידע, ואם הוא הפר זכות זו, זה באחריותו הבלעדית. לכן אין להשתמש בפריטים אלה אלא באמצעות הפניה ולא העתקה ופרסום במקום אחר. כמו כן, איסור זה תקף גם על חלקי יצירות (סרטונים/ תמונות/ אלמנטים גרפיים/ קטעי טקסט). אם הדבר חשוב, יש להשקיע בבדיקה מעמיקה יותר כולל גם התייעצות בעניין: לעיין בתנאי שימוש באתרים בהם מצאתם תמונה/ טכטס/ אנימציה/ סרטון, אולי ניתן להשתמש בו גם באתר ביתה ספר. סרטוני יו-טיוב, תמונות מפייסבוק, פיקסה וכד' - לא להעתיק לאתר אלה להפנות בלבד (סרטונים אפשר בהטבעה- embed) לפנות לבעל זכות היוצרים לבקשת רשות שימוש. 15. איך ולמי לפנות לשם בקשה מבעל זכות היוצרים לשימוש ביצירה או בחלקה לשם פרסומה באתר בית הספר? א. ככלל, מומלץ בתהליך של פרסום (העתקת פריט המידע ופרסומו באתר שלכם) פעילות לימודית-חברתית למטרות חינוכיות או חברתיות באתר, שלא למטרת רווח כלכלי ו/או אישי, לפנות באופן מנומס לבעל הזכויות, להסביר לו את מטרת האתר/ המטלה המקוונת וכד', את קהל היעד, הצורך דוקא ביצירה הנדונה, ואופן השימוש בה וכד'. יש לקבל אישור לשימוש בכתב!. בחלק גדול מהמקרים בעלי הזכויות מתירים זאת בשמחה ובלב רחב. גישה ישירה זו היא המועדפת, כי כאן הסיכוי לקבל הסכמה ללא תשלום על השימוש ביצירה, גדול יחסית. ב. במקרים שלא ניתן לממש את סעיף א' כאן, או נתקלתם בסירוב, ניתן לפנות לארגוני-על המייצגים את היוצרים לשם קבלת רשות לשימוש ביצירה או בחלקה. בארץ חלק גדול מהיוצרים מיוצגים על ידי אקו"ם, ו/או על ידי עוד ארגוני על, קטנים יותר, המאגדים בתוכם יוצרים. ג. לברר עם הייעוץ המשפטי של משרד החינוך (הליך שנמשך זמן ממושך). ד. לשם שכפול מידע טקסטואלי מספרים בחלק גדול מתוכנם (לא מדובר על פסקה או שתיים) ופרסומו בפעילות באתר – מומלץ לפנות להוצאה לאור של הספר, ולא למחבר (שבמרבית המקרים אינו צד בעניין הזכויות). אם ההוצאה אינה קיימת – לפנות לאקו"ם. לזכור שכל פניה כזאת תיגמר בדרישה לתשלום! ניתן וצריך לעמוד על המקח. לשים לב שכל תמונה בספר היא תחת זכות יוצרים! ה. . בטרם פניה לאקו"ם/ ארגון-על של יוצרים אחר – יש לדעת שלמשרד החינוך הישראלי הסכמים עם ארגוני היוצרים הגדולים. לשם כל יש לוודא זאת מראש עם הייעוץ המשפטי של המשרד, ולא לצאת מתוך הנחה שאמנם זה כך. ו. לא להירתע משימוש בחומרים חינוכיים, שהם תחת שם גוף מסחרי פרטי (מט"ח, סנונית, גלים וכעוד). יש הרבה חומרים שמומנו בין השאר על ידי המדינה וייתכן שהזכויות שייכות (גם) לה. כמו כן, ייתכן והשימוש ביצירה (במיוחד אם הוא לקהל יעד קטן, שימוש מגובל וכד') מותר על פי הסכמים של משרד החינוך שעשה עם ארגוני היוצרים. ניתן לברר זאת על ידי הפנייה ישירה למשרד החינוך או באמצעות הפיקוח המחוזי לו שייך בית הספר. ז. השמעת יצירות מוזיקליות ברשות הרבים היא סוגיה מורכבת, ומי שעוסק בשילוב קול באתר פתוח לכול, מוטב שיזכור שכל יצירה קולית כפופה לזכות יוצרים, ולא רק בטקסט המושר/ המבוצע, גם אם היא מותרת לשימוש . יש להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך בעניין. ח. בתי ספר: במקרים בהם אינכם בטוחים לגבי שימש בתמונות/ יצירות באתר או בטכסים / תערוכות וכד' - להיוועץ עם יועץ משפטי - זה יחסוך הרבה עגמות נפש. ט. שימו לב שבפרסום תמונה או ווידאו שצולם על ידכם, עלול להיות עבירה של זכות יוצרים במידה והתמונה או הסרטון מציגה או אף מושמעת יצירה של מישהו אחר. 16. חוקים נוספים לחוק זכות יוצרים - פגיעה בזכות הפרט ובכבוד האדם תוך שימוש בסביבה מקוונת. לצד כללי שמירת הקניין הרוחני קיימים כמה היבטים חשובים גם בשמירת הפרטיות, המעוגנים באופן כללי בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תשנ"ב) א. יש להקפיד לא לפרסם יצירה שתלמידים כתבו/ציירו/כיירו וכדומה באתר בית הספר או באחר ללא הסכמתם. רצוי יידוע ההורים בעניין, שכן יש בעיה חוקית גם בנושא הסכמת הקטינים. יש לזכור שגם אם דבר-מה נוצר על ידי קטין הוא עומד בהגדרה של יצירה. גם אם אנו סוברים שאין זו "יצירה"בעיני החוק, אלא "קשקוש" של ילד , הרי זכות הפרטיות, שלא נדבר על הוגנות כלפי הילד וכבודו כאדם (גם אם אדם צעיר), היא הקובעת, מבלי להיכנס לפלפולי סרק, כמו גם משפטיים ופרושים לחוק שהם מיותרים לגמרי במקרה זה! הרציונל העומד מאחורי איסור הפרסום ללא הסכמה הוא שייתכן שהמחבר יובך מעצם הפרסום, וגם אם הרגשתו סובייקטיבית לגמרי, יש לכבד את רצונו ואת רגשותיו במסגרת כיבוד זכויות הילד הבסיסיות. ב. יש להקפיד לא לפרסם צילומים באתר, כמו גם בלוח הודעות פיזי ובכל אמצעי פרסום ציבורי ואישי אחר שבהם מופיעים קטינים ובוגרים ללא הסכמתם. יש להקפיד במיוחד אם למצולמים יש קשר ישיר להקשר שבו התמונה מופיעה. לדוגמה. באתר בית ספר מצולמים תלמידים עסוקים. זכויות הפרט קובעות שיש בפרסום מצולמים ברשות הרבים ללא הסכמתם משום פגיעה בפרטיות שלהם. ייתכן והמצולם עלול למצוא עצמו בצילום שאיננו מחמיא לו או בהקשר שפוגע בו (למשל, צילום תוך ציון שמדובר בתלמידים מתקשים וכדומה). ג. יש להקפיד בכבוד הפרט, קטין או בגיר - הקפדה זו תשמש דוגמה חינוכית לכיבוד האדם באשר הוא, ורצוי מאוד לשדר בעצם המעשה כללים מעין אלה בכל פעילות בבית הספר. ד. בפועל תמונות של "החבר'ה" תמיד מוסיפות ומגוונות אתר, ומספיק יידוע הקטינים והבוגרים שתמונה שהם מופיעים בה מועלית לפרסום ציבורי. כיום מקובל (על פי חוזר מנכ"ל תשס"ג/7 (א), כ"ח אדר תשס"ג, מרס 2223. סע' 3.6 -3 שמירה על הפרטיות באתרי האינטרנט הבית-ספריים) להחתים הורים להסכמה גורפת על פרסום תמונות ילדיהם באתר. עם זאת, מומלץ ורצוי להראות לתלמידים המופיעים בתמונה קודם לכן את התמונה ולבקש אישור לפרסמה. ה. הרחבת הנ"ל: יש להקפיד הקפדה יתרה שפרסום יצירה או הצגת מידע כלשהו על קטין או בוגר ייעשו בתום לב, ללא כל כוונה שעשויה/עלולה לפגוע בבן האדם הקשור לכך, אלא על ידי שיתופו להחלטה להציג וקבלת הסכמתו לכך. ו. כל מה שנאמר לרשות הרבים יפה גם לרשות היחיד, למשל: בפרסום תמונות וכיוצא באלה במסרים אישיים בדוא"ל ובהחלפת מסרים מידיים וכדומה. 17. הכרזה על שמירת זכויות יוצרים באתר בית הספר מומלץ להוסיף פסקה תחת הקישור מדף הבית: "שמירת זכות יוצרים וזכות הפרט". אין בפסקה חיסון כנגד הפרת זכות יוצרים וזכות הפרט שנעשית בשוגג באתר בית הספר, אך במקרה של תביעה/ תלונה בנדון, עצם קיומה במקום בולט (הפניה מדף הבית) ושכל אחד הנכנס לאתר יכול לקרוא אותה, עשוי להיזקף לזכות בית הספר במקרה של תביעה על הפרת זכות יוצרים שנעשתה באתר, בתנאי כמובן שבית הספר עומד איתן ועקבי ולאורך כל הזמן אחר המסר בפסקה זו. "בית הספר עושה כל שלעיל ידו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצוים בו. צוותי הלומדים וההוראה מודעים לסוגיות זכות יוצרים וזכות הפרט באמצעות תוכניות הכשרה והנחיה המועברים במהלך שנת הלימודים לתלמידים והן במהלך הכשרות המורים. עם זאת, למרות המעקב העקבי והרצוף בנעשה באתר בית הספר, ייתכן וחומר/ פריט מידע מסויים שהועלה לאתר באמצעות עורכי משנה (מורים ו/או תלמידים), מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט. כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מיידית בהתאם לצורך. בית הספר מתחייב להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדק ומצא שהיא מוצדקת, והוא מתחייב ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה." לכל הפנייה בנדון כתוב לנו כאן או ניתן לפנות ישירות בדוא"ל ZZZ@aaa. בטלפון: XXXXX פקס: XXXXXXX ב"כתוב לנו" באתר הבית ספרי - ישנה הפניה לדוא"ל ו/או כל אמצעי מקוון אחר, שהאחראי מטעם בית הספר קורא בו באופן רציף ולעיתים קרובות. יש להגיב מיד למתלונן שפנה, ובסוף הטיפול/ הבדיקה על הפעולות ובמועדים שנעשו עקב כך, גם אם נמצא שתלונתו לא מוצדקת. 18. חוזרי מנכ"ל בנדון סוגיות שמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בסביבת הוראה ולמידה מקוונת. בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל תשס"ד/9 (א), מנהלי בתי הספר נדרשים לחסום אתרים בלתי ראויים, להבטחת הגנת התלמידים מפני חשיפה לתכנים פוגעים באמצעות האינטרנט. ההנחיות מפורטות בחוזר מנכ"ל תשס"ד/9 (א) (מאי 2004). שמירה על פרטיות באתרי האינטרנט הבית ספריים: יש לדאוג לכיבוד החוק ולשמירה על אתיקה ומוסר בתכנים המופיעים באתר בית הספר. על המוסד לפנות להורי התלמידים בכתב, ליידעם על אתר ביה"ס ומטרותיו ולהחתימם על טופס הסכמה לשילוב בנם/ בתם בפעילות האתר. חוזר מנכ"ל תשסג/7 (א), כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003 שמירה על זכויות יוצרים (מרץ 2011): חוזר מנכ"ל תשסד/3(א), 2 בנובמבר 2003 סעיף 3.6-5 ---------------------------------------------------------------------------------------- 19. שאלות נפוצות (מתעדכן לפרקים) ש. איך אני יודע/ת אם לתמונה או טקסט שמצאתי ברשת חל עליו זכות יוצרים ת. במקרים רבים את/ה לא יכול/ה לדעת, לכן יש לצאת מנקודת הנחה שחל על כל דבר גם ברשת זכות יוצרים, ועליך לבדוק האם ניתן להשתמש בפריט/ יצירה, כלומר לא להפר את זכות היוצרים שחל עליה. ככלל, אם איתרת תמונה/ אחר ברשת, יש לגשת לאתר בו הוא מצוי ולעיין בתנאי השימוש (לפעמים זה מופיע ב"אודות"), מה בעל האתר אוסר לעשות עם הפריטים שבו. ש. אם העתקתי תמונה/ טקסט ושמתי באתר שלי, וכתבתי מאיפה לקחתי? ת. כל העתקה, ולא משנה מה הסיבה, ופרסומה/ הפצתה מחדש היא הפרת זכות יוצרים. גם אם כתבת מאיפה זה נלקח. ש. מה עם מאגרים לשימוש חופשי של פרטי מידע? ת. בעקרון זו התחלה טובה, אך יש לקרוא את תנאי השימוש גם של מאגרים כאלה. חלקם מאפשרים לשימוש אישי בלבד, כך שפרסום באתר בית ספר, ודאי פתוח לעין כל, עשוי להיות אסור. בתכלס - לקרוא את תנאי השימוש גם אם זה חופשי לשימוש! ש. מצאתי בגוגול תמונות תמונה, אז מה הבעיה? ת. התמונה שמצאת היא לא של גוגל והיא לא חופשית! גוגל תמונות מהווה צינור בלבד, ולא הוא בעל התמונות, הוא משמש רק להצבעה על תמונות הקיימות ברשת. שים לב שכתוב גם "ייתכן ולתמונה זכות יוצרים"... ש. אבל התמונה ברשת, למה אני לא יכול/ה לשהשתמש בה? ת. זה שהתמונה נגישה לך, אין זה אומר שהיא פטורה מזכות יוצרים. (גם האוטו שלך בחנייה לא מותר לשימוש כל אחד, הלא כן?) ש. אני מורה בכתה ה' בבית ספר מעלה האירוסים. עשיתי מצגת נהדרת למחזור המים ורוצה להציע אותה למכירה למורים אחרים...? ת. זכות היוצרים של היצירה היא לא שלך אלא של המעסיק, שבמסגרת העבודה שלך עשית את היצירה. מכאן שאסור לך לעשות רווח כספי על היצירה. לכל היותר לדרוש בנימוס, לא להשמיט את שמך כמחברת. ש. המשך לשאלה הקודמת: אבל הציעו לי תשלום על פעילות מקוונת שאעביר לפרסום במאגר משרד החינוך...? ת. התשלום נועד לעידוד המורים כמוך, ולא כתשלום על ויתור זכות היוצרים על היצירה, ששיכת מלכתחילה למשרד החינוך... ש. העתקתי שיר מאתר "שירונט" ופרסמתי באתר הכתה? ת. העתקת ופרסמת במקום אחר- עברת על זכות היוצרים! ניתן להפנות לאתר "שירונט" לשיר, ולא להעתיק ולשתול אותו באתר שלך. ש. בהמשך לשאלה הקודמת- אבל זה לצרכי חינוך בלבד! ת. לא רלוונטי. כל העתקה ופרסום יצירה ברבים זו הפרה של זכות היוצרים! ש. התלמידים שלי נורא יצירתיים. במסגרת אחת הפעילויות שאני נורא גאה בה, הם ערכו סרטון והעלו ליוטיוב. בסרטון יש חלקים מסרטונים שמצאו ברשת ותמונות...? ת. פרסום סרטון ביו-טיוב, כמו גם מצגות (של תלמידים בעיקר, שכן אין להם כל מודעות לזכות יוצרים) הם פתח כמעט ודאי להפרה של זכות יוצרים. תני לתלמידים במסגרת הלמידה שלהם הפעילה, לערוך סרטוני ווידאו, בה יכללו כל חומר שמצאו ברשת, והם יכולים להציג זאת בכתה, בתערוכה סוף שנה, אך לא לפרסם זאת ברבים - כלומר, לא להעלות ליוטיוב, או לאתר בכתה הציבורי. מאד לא רצוי גם להפיץ זאת בדיסק/ קובץ לכתה/ להורים, כי זה מגדיל את הסיכוי שאחד התלמידים יעלה זאת לרשת החברתית לעיני כל. ש. איך אני יודעת כמנהלת בית הספר, שבאתר של בית הספר אין הפרה של זכות יוצרים? ת. שאלה חשובה! אז כמנהלת את לא יודעת, כמובן, אלא אם יש מנגנון ומודעות לכך הפועל כל הזמן. ככלל, כל פריט באתר (ויזואלי, אפילו גרפי, וטקסט) שהושאל מאיפה שהוא (רשת האינטרנט, ספרים, עלונים, חומרים של אחרים שלא שייכים לבית הספר) יש לבדוק האם באמת ניתן לפרסמו באתר ללא הפרת זכות היוצרים שלו. ש. אם תביעה להפרת זכות יוצרים באתר בית ספר עוברת בסופו של דבר למשרד החינוך, אז...? ת. תביעה מקצועית, בדרך כלל כוללת את מנהל האתר הרשום בו, מנהל בית הספר, מחבר הדף בו יש הפרה, ומשרד החינוך. פורמאלית, אמנם הטיפול המשפטי עובר למשרד החינוך, אך מאד לא נעים להיות מעורב בתהליך מתיש שכזה, כמנהל או מורה. הפיתרון הוא מודעות לנושא ומניעה מראש! ש. כמנהלת בית הספר - קבלתי תלונה/ תביעה מעורך דין על הפרת זכות יוצרים ביצירה/תמונה/ אחר שלא שייך לי שפורסמה באתר ביתה ספר. מה לעשות? ת. לא להיכנס לפניקה! ראשית אם יש צל של חשד שיש בזאת משהו, כלומר על פניו זה לא מופרך לגמרי- להסיר מיד את הפריט הנדון מהאתר! במקביל לדווח מיידית למפקח הכולל והפיקוח על התקשוב המחוזי ללא כל שהייה, תוך שאת מעבירה את המכתב כלשונו (יש לצפות שגם משרד החינוך קיבל מכתב זה, וגם הוא יתקשר אליך בנדון). לבדוק היטב את התביעה - ייתכן ואין בזאת ממש- לשם כך לערב, יחד עם הפיקוח/ ייעוץ משפטי של המשרד-מחוז, גורם מקצועי שיודע לעשות זאת. במקביל, לקבל הנחיה מדויקת מהייעוץ המשפטי של המחוז, אלא אם הוא לקח זאת על עצמו, מה ואם להגיב לתביעה. לא לעשות שום דבר על דעת עצמך, גם לא אם אחד ההורים מייעץ לך כעורך דין וכיו'ב! מה שמאד חשוב הוא לברר בתוך בית הספר מי העלה, מה ולמה את הפריט הנדון. לא להסתיר בשום פנים שום עובדה ונתון בנושא מהפיקוח/ייעוץ משפטי, גם אם היא מביכה מישהו בבית הספר. ש. בתערוכה בבית ספר הוצגו יצירות שונות. זה מותר על פי החוק (ראו כאן למעלה סע' 12) כי הן הוצגו בגבולות בית הספר לקהל בית הספר. האם מותר לפרסם באתר בית הספר צילום בו מופיעה יצירה שהוצגה בתערוכה? ת. אין תשובה חד משמעית. זה תלוי בסוג היצירה, האופן בו היא הוצגה בצילום ועוד, והכרעה סופית תהיה רק במידה וסוגיה זו תעמוד בפני בית המשפט. לכן מומלץ במקרה זה ללכת לחומרה: לא לפרסם צילום כזה, גם זה הכולל השמעה של שיר/ נגינה יצירה בקול למשל,ש הושמעה בהופעה בבית הספר, גם לא כרקע להתרחשות אחרת. -------------------------------------------------------------------------------------- 20. המלצות חמות א. מרבית תשומת הלב להפרת זכויות מושקעת בתמונות, איקונים, ואנימציות קטנות. יש לעודד לשים תמונות מקוריות. כיום הצילום הוא בהישג יד של כל אחד, כולל שימוש בתוכנות גרפיות פשוטות. אחלה פתרון יצירתי לתלמידים. עדיף על שתילת תמונות שמצאתם ברשת, שלא ברור אם מותר להשתמש בהן.

 
 
רלוונטי תמיד
עזר למורה מקוון
מה התחדש
חברתיות וחיבוריות
הוראה למידה מקוונת
המורה המקוון
סביבת למידה מקוונת
אפיון והערכה
בלוגים אודות תרבות הרשת והשני על רוח
כתבו לנו ואודות