יום ה', יא’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ספר אורחים  |  כתבו לנו  |  אודות וזכויות יוצרים  |  ניהול  
אברום רותם ( מאי, 2008). רגע לפני ששיטפון של טקסונומיות (סיווג שיטתי של מאפיינים) על מהות המורה המקוון יטביע את כולנו, כדאי לעצור רגע לנסות למקד את פרופיל המורה המקוון בהיבטים המרכזיים בו

רגע לפני ששיטפון של טקסונומיות (סיווג שיטתי של מאפיינים) על מהות המורה המקוון יטביע את כולנו, כדאי לעצור רגע לנסות למקד את פרופיל המורה המקוון בהיבטים המרכזיים בו על שלושה דברים המורה המקוון עומד: (1) על הוראה, (2) על טקסט דיגטאלי (3) על מרחב מקוון 1. הוראה המורה המקוון הוא מורה. מורה שעושה מלאכתו נאמנה במסגרת הוראה בבית הספר. מורה עם ניסיון ויכולת מוכחת לגרום לתלמידיו ללמוד. זאת ללא קשר למתודה בו הוא עובד, ולשיטת ההוראה העיקרית בה הוא משתמש. מכאן שמורה מקוון פועל באופן סדור מול קבוצת לומדים ("כיתה") באופן סדור ועקבי. 2. טקסט דיגטאלי המורה המקוון מנגיש לתלמידיו את המידע, הוראות הלמידה, הנחיה ותמיכה גם באמצעות טקסט דיגיטאלי (המילה גם מרמזת על כך, שההוראה, גם של מורה מקוון, אינה מתנהלת רק בסביבה מקוונת, אלא גם בסביבות הוראה ולמידה אחרות)הוא עושה זאת בשני אופנים, כאשר אנו מצפים שמורה בבית ספר יפעל קודם כל באופן א' "הוראה בכתה". א. הוראה בכיתה: המורה מפעיל בפועל שעור בכתה, בבית הספר, כשהוא מדגים, מציג, מסביר ומראה באמצעות טקסט דיגיטאלי המוקרן על לוח/ מסך בכתה לשם צפייה על ידי כל הלומדים, או באמצעות המחשבים המצויים בכתה (אם ישנם). ב. הוראה בסביבת למידה מקוונת בשעור מקוון (למידה מרחוק): המורה מכין מראש סביבת למידה מקוונת באמצעותה הלומדים לומדים, ללא תלות במקום, כשהמורה - מורה, אם בנוכחות ברשת כמנחה נוכח, או מתן מענה באופן אחר. גם הוראה זו נעשית באמצעות טקסט דיגטאלי, כאשר מהלך השיעור/ המטלה המקוונת מוכנים מראש או מיוצרים תוך כדי השיעור. הלמידה לא חייבת להיות סינכרונית (בו-זמנית), אלא יכולה להיעשות א-סינכרונית, ללא נוכחות מורה או לומדים אחרים בכל רגע ורגע. זאת בתנאי שהטקסט הדיגיטאלי נותן מענה לצרכי הלומדים. 3. המורה מנהל מרחב מקוון ייעודי לשם ההוראה מורה מקוון מתאפיין גם בהוראה בפועל באמצעות הדגמה והנחיה בטקסט דיגטאלי . אך ישנו יסוד נוסף, שללא זאת, ההוראה איננה מאפשרת את מירב היתרונות. הלמידה בפועל והחומר הלימודי לצרכי הוראה ( המחשות באמצעות מצגות, אתרים וחומרים מקוונים הקיימים ברשת), כמו גם החומר הלימודי שעל התלמיד להתנסות, ללמוד באמצעותו ולדווח על כך, מתנהל על ידי המורה במרחב מקוון ייעודי – אתר למידה. המורה המקוון מנהל באופן כלשהו "אתר" ייעודי, כשבדרך כלל הוא תת אתר – מרחב ייעודי אישי ששייך למורה – המתנהל על ידי המורה. בפעילות ראשונית ובסיסית, המורה מנהל במרחב זה את המצגות שהוא מחבר / משנה/ מאתר ברשת, דפי ווב שהם הדגמה והפניות לחומרי למידה קיימים ברשת. בפעילות מתקדמת יותר, משמש אתר זה ללמידה אישית של הלומדים, לא רק כצפייה פסיבית במהלך השעור (או אקטיבית למחצה במחשבים בכתה), אלא מטלות לימודיות באמצעותן הלומד לומד: על התלמיד להיכנס למרחב מקוון זה (לאתר הייעודי), למלא חובות לימודיות במטלה נתונה, וליצור תוצר למידה, שבהוראה מתקדמת של מורה מקוון, הוא נשלח למורה באמצעות מרחב זה. פעילות מורה מקוון היא אם כן: א. הוראה בכתה באמצעות לוח/ מסך/ לוח חכם של חומר הסביבה מקוונת ב. החומר מוגש בטקסט דיגיטאלי כך שניתן להשתמש גם במקורות וחומרים קיימים ברשת ג. החומר שהמורה מחבר, אוסף ועורך, כולל מטלות למידה הוא מנהל במרחב מקוון ייעודי כשהתלמידים נכנסים אליו באמצעות הרשת, והאינטראקציה עם המורה לצרכי הנחיה ותמיכה, או עם לומדים אחרים (במידה והלמידה היא שיתופית) נעשית על גבי מרחב מקוון זה. מה, זה הכל? זה מורה מקוון? ממש לא, וממש כן. נסביר: ישנם שני הבטים מרכזיים בשימוש בטכנולוגיית מידע/ סביבת למידה מקוונת בבית הספר. הבט א' - היום המחשב הוא כלי ניהול מידע ותקשורת אלמנטרי ובסיסי - כמו שהיום נוסעים במכונית ולא על גבי כרכרה רתומה לסוס. הבט ב' - מסתבר שלמידה טובה יותר, יעילה, של לומד עצמאי, חושב וייזם, גמיש במחשבה ובאופן בו הוא מתאים עצמו לסביבה המשתנה, לומד היודע טוב יותר להשיג מידע נחוץ לצרכים האישיים, לעבד ולחשוב טוב יותר - כל אלה ניתן להשיג באופני למידה שניתן לממש בקלות באמצעות טכנולוגיה. על הבט א' - שלושת המאפיינים המרכזיים של מורה מקוון עונים לא רע. אך גם על הבט ב', אך הפעם מנקודת מוצא שונה במקצת. ולכן נוכל לאמר שיש ציר שבקצהו האחד מורה מקוון בסיס (א'), ומורה מקוון רצוי (ב'). מורה מקוון בסיס הוא מורה שמחוייב המציאות כיום להיות כזה. מורה מקוון מתקדם, הוא מורה שאם יהיו מספיק כאלה, כל מערכת החינוך תהיה אחרת ! "מורה מקוון" רצוי, בהבט ב' - הופך את סביבת הלמידה המקוונת לסביבת ההוראה שלו, וללמידה של תלמידיו. הסביבה המקוונת מאפשרת שיטות למידה והוראה ולמידה שבבסיס כמעט ולא ניתן להפעיל ללא הרשת. בסיס ההוראה של מורה מקוון רצוי, הוא "המודל השלישי של החינוך" שהוא קהילה לומדת. כלים שיתופיים שמזמנת היום הרשת תחת הכותרת Web 2.0 (ובעתיד טכנולוגיית שיתוף מתקדמת יותר), הופכים את ההוראה והלמידה כקהילה לומדת העוסקת במידע באופן שיתופי כך, שהלמידה האישית משתכללת והופכת לאיכותית יותר. כדי לנהל קהילה לומדת באמצעות סביבת למידה מקוונת, יש צורך בו זמנית להטמיע את מהות השיתופיות והשימוש היום-יומי בלמידה שיתופית. אתגר זה הוא המעומד בפני כל מורה מקוון, שהבסיס שלו הם שלושת המאפינים שצוינו כאן: הוראה, טקסט דיגטאלי ומרחב מקוון. שכלול ועידון כל אחד ממרכיבים אלה, נותן מענה גם לשימוש בכלי הוראה ולמידה, להבנה מעמיקה יותר, כמו בתאוריית החיבוריות שנראה יותר ויותר בשדה החינוך בבתי הספר. מורה מקוון אם כן, מורה מנוסה, שמתחיל לעבור שינוי אישי ומקצועי באמצעות יישום ברמת בסיס של שלושת המאפיינים הנ"ל, ומעמיק עם הזמן, הבשלות ויכולת ההכלה של המערכת. כל זאת תוך שימוש בכלים שיתופיים לניהול הלמידה, ליווי ההוראה, ולשימוש אישי וקבוצתי, נגיש ותוסס ברשת בכלים כמו בלוג או וויקי חינוכי, כלי שיתוף בהפקה, רשתות חברתיות המוסבות לשם למידה ועוד.

 
 
רלוונטי תמיד
עזר למורה מקוון
מה התחדש
חברתיות וחיבוריות
הוראה למידה מקוונת
המורה המקוון
סביבת למידה מקוונת
אפיון והערכה
בלוגים אודות תרבות הרשת והשני על רוח
כתבו לנו ואודות