יום ה', יא’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ספר אורחים  |  כתבו לנו  |  אודות וזכויות יוצרים  |  ניהול  
עידית אבני, דר' אברום רותם (2008) מאפינים ותכנון שיעור מקוון בכתה.

מודל ההוראה בכיתה של המורה המקוון. מאפינים ותכנון שיעור מקוון בכתה עידית אבני ואברום רותם (אוגוסט 2008) אם המאמר לא מופיע כראוי עיין בו כמסמך מקוון כאן להלן מתווה מאפייני שעור בו מתנהל מורה מקוון ותבנית למערך שיעור מקוון. הכלי נועד לשם תכנון שעור ולשם רפלקציה על שעור שנערך. להורדת טופס שיעור מקוון לחץ כאן נודה על כל הערה בונה לשכלול התבנית. לטופס תכנון שעור מקוון למורה מקוצר. Word א. דגמי סביבה לימודית- טכנולוגית בכיתה ומודל ההוראה של המורה המקוון שיעור מקוון הוא שיעור בכתה, המלווה בפעילות בסביבה מקוונת בכיתה, בו מנצל המורה את הסביבה המקוונת להוראתו ולקידום תלמידיו. השימוש בסביבה המקוונת נעשה בהלימה למטרות השיעור ולצרכיו , תוך מיצוי מרבי של ההזדמנויות שמזמנת הסביבה המקוונת להתנהלות השיעור, קידום מטרות ההוראה וקידום הלומדים. תכנון השיעור של המורה המקוון, המנהל שיעור בכיתה הכוללת אמצעים טכנולוגיים, חייב להתייחס לדגם של הסביבה הלימודית-טכנולוגית בכיתה הספציפית בה נעשית ההוראה, על מרכיביה, למטרות ההוראה ותהליך הלמידה, ולהזדמנויות ההוראה- למידה הנוצרות ומתאפשרות בזכות סביבה זו לקידום ההוראה. האמצעים הטכנולוגיים בשיעור המקוון: השיעור המקוון יכול להיערך בכל מרחב למידה בו משולבות טכנולוגיות, מחדר כיתה רגיל עם עמדת מורה מקוון ועד חדר כתה עם מחשבים לשימוש הלומדים בו במהלך השיעור. ההוראה בשיעור המקוון תעשה בהתאמה למרכיבי הסביבה הטכנולוגית ותכולתה: · עמדת מורה מקוון (מחשב מחובר למקרן ולאינטרנט, או לעמדת שליטה בכיתת מחשבים), לוח אינטראקטיבי (:לוח חכם"), ציוד נלווה כמו סורק, מדפסת, מצלמה דיגיטלית, מערכות שמע. · ארגון מרחב הכיתה על אמצעיה הטכנולוגיים: מספר המחשבים, פריסת המחשבים, ריהוט נוסף (כמו שולחנות באמצע הכיתה לעבודה קבוצתית / אישית) · מגוון חומרים ותכנים דיגיטליים ומקוונים ומגוון אמצעי המחשה מולטימדיאליים · התנהלות במרחב מקוון (בדרך כלל אתר בית הספר) בדגש על סביבת העבודה המקוונת של המורה. תכנון מודל ההוראה של המורה המקוון מורכב מתהליך אינטראקטיבי ורב שלבי, תוך ניצול מרבי של ממדי הסביבה הטכנולוגית העומדת לרשותו. זה המקום לחזור ולהזכיר כי מורה טוב הוא קודם כל מורה ולא טכנאי, ויכולתו הפדגוגית היא הבסיס להוראה איכותית בשיעור המקוון. שיעור טוב הוא קודם כל שיעור שנועד לקדם מטרות הוראה וכישורי הלומדים, ורק לאחר מכן עומדת הטכנולוגיה ליישום מטרות אלה. ---------------------------------------------- טבלה 1 דגמי סביבה לימודית – טכנולוגית לשרות ההוראה של מורה מקוון בכתה ההנחה הבסיסית של הוראה מקוונת בכיתה היא שלרשות המורה המקוון נמצאת עמדה "עמדת מורה מקוון בסיסית": מחשב מחובר למקרן ולאינטרנט.

 
 
רלוונטי תמיד
עזר למורה מקוון
מה התחדש
חברתיות וחיבוריות
הוראה למידה מקוונת
המורה המקוון
סביבת למידה מקוונת
אפיון והערכה
בלוגים אודות תרבות הרשת והשני על רוח
כתבו לנו ואודות