יום ה', יא’ בשבט תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  ספר אורחים  |  כתבו לנו  |  אודות וזכויות יוצרים  |  ניהול  
אברום רותם (2008). הפוסטמודרניזם וחינוך: נזקי הפוסטמודרניזם הנבער בחינוך. למאמר 6 פרקים המשולבים בתוכו. המאמר רלוונטי מתמיד, ראוי לעיון ו... ליישום. אשמח לתגובות כאן ("הוסף תגובה לכתבה" כאן בתחתית המאמר).

אל: פרק 1: אתגרי מערכת החינוך המודרנית, פרק 2: כללי, פרק 3: מיהו פוסטיסט נבער, פרק 4: רקע תיאורטי, פרק 5: פוסטיזם נבער וחינוך, נפרק 6: קודת האור: פוסטיזם נאור פרק 1: אתגרי מערכת החינוך בעת המודרנית והקשר לפוסטמודרניזם שורש התהפוכות החברתיות שעוברת החברה בעידן הפוסטמודרני, נעוץ בשתי מגמות סותרות שקיימות זו לצד זו, אחידות וייחודיות. האחידות, כעמוד תווך אחד מתוך שניים של מערכת חינוך, דוגלת בהישגים מוכחים ומובנים, בידע מבנה דעת נתון ומוסכם, וארסנל מיומנויות למידה והתנהגות. היא מבטיחה גיבוש השקפת עולם ואתוס חברתי כעמדה אישית של כל מתחנך. למעשה, הם החישוקים המייצבים ומארגנים כל חברה באשר היא, וכל פרט בתפיסת עצמו ומקומו בחברה ובעולם . הייחודיות מבטיחה מענה אישי, לפרופיל יכולויות- התנהגותיות אישיות, ומענה להם הוא המפתח להתפתחות תקינה ומוצלחת של כל לומד, ולהרחבת מעגל הלומדים לכל שכבות הגיל הצעירות, על השונות העצומה בתוכה. התהליך המודרני הוא מעבר מאחידות לייחודיות וחוזר חלילה, ללא יד מכוונת ורציונל מושכל. מעבר מסמל יציבות אל תפיסות של חולות נודדים. האחידות מסמלת בסיס קבוע וידוע לכול - מענה להתמודדות באופנות חולפות, לביטחון אישי בקבוע. התהליך הוא דואליות מבלבלת: מצד אחד - פריחת בתי ספר המאפשרים ללומד להתנהל על פי רצונו החופשי (או לפחות אלה של הוריו), הערכת הישגי הלומד על פי מדדים סוביקטיביים אישיים, כשבעצם אין כוונה לכוון ולהוביל למדדים ציבוריים. בקצה השני של הסקלה – הטמעת כללי התנהלות נוקשים של ארגון עסקי, שהמוביל אותו הוא יעילות כלכלית מיריבת ו'השורה התחתונה'. זה מתאפיין בניסיון הטמעת סטנדרטים אחידים ונוקשים, המחייבים את כל בתי הספר ברמה מגזרית, מחוזית, וארצית. מעל כל אלה משגשג הפוסטמודרניסט הנבער – זרם קטן שמשתלט על המבוכה וחוסר האונים לנוכח השינויים הגדולים העוברים בחברה, ששולל כל עיסוק משמעותי בעמדה אישית, גיבוש השקפת עולם ואתוס חברתי. אנטיתזה לכל רציונל חינוכי באשר הוא, ההופך רדידות, רפיון, עצלות וחוסר כישרון ומיומנות, לאידיאולוגיה לגיטימית. פסבדואידואולוגיה זו מותירה את מנהיגות הביניים החינוכית בשדה, מנהלי בתי הספר – ללא מענה הולם לצרכים בסיסיים ביצוב מחודש של מוסדות החינוך, לאחר שבמשך הדור האחרון נשחקו מאד הגורמים המיצבים של מערכת החינוך, ללא מענה הולם ואמיץ מצד הנהגה, כולל מנהיגות מערכת החינוך. במאמר זה נעסוק בפוסטמודרניסט הנבער, כשבסופו נצביע גם על החיוב שניתן למצוא בתפיסה הפוסטמודרניסטית ("פוסטיזם נאור"), כפי שניתן לחלץ מתוך אי ההגדרות ואי האפיונים. אל: פרק 1: אתגרי מערכת החינוך המודרנית, פרק 2: כללי, פרק 3: מיהו פוסטיסט נבער, פרק 4: רקע תיאורטי, פרק 5: פוסטיזם נבער וחינוך, נפרק 6: קודת האור: פוסטיזם נאור

 
 
רלוונטי תמיד
עזר למורה מקוון
מה התחדש
חברתיות וחיבוריות
הוראה למידה מקוונת
המורה המקוון
סביבת למידה מקוונת
אפיון והערכה
בלוגים אודות תרבות הרשת והשני על רוח
כתבו לנו ואודות